gwarancja na futerały - ARTONUS - profesjonalne zabezpieczenie twojego instrumentu

sprzedaż futerałów do skrzypiec, altówki i wiolonczeli
artonus - futerały na instrumenty lutnicze
artonus - futerały do instrumentów muzycznych
violin case, viola case, cello case, guitar case
Przejdź do treści

Menu główne:

ZAKUPY
GWARANCJA

Każdy nasz produkt podlega ścisłej kontroli jakościowej. Firma „ARTONUS” gwarantuje prawidłowe działanie futerałów na instrumenty muzyczne oraz właściwe spełnianie ich funkcji. Futerały staramy się projektować tak, aby wyeliminować w czasie ich użytkowania powstawanie usterek i wydłużyć ich żywotność. Jednakże w przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad wynikających ze złej jakości surowców, błędów technologicznych lub produkcyjnych, naprawiamy je bezpłatnie.

Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji i używania niezgodnie z przeznaczeniem
  • uszkodzeń powstałych w skutek nadmiernych działań mechanicznych (uderzeń, rozdarć, przetarć, zgnieceń itp.)
  • uszkodzeń powstałych w skutek działań czynników chemicznych (rozpuszczalników, środków żrących itp.)
  • uszkodzeń spowodowanych żywiołami i zdarzeniami losowymi
  • uszkodzeń powstałych w skutek  modernizacji i ingerencji klienta w konstrukcję futerału
  • uszkodzeń powstałych w skutek  niewłaściwego przechowywania (zawilgocenia, zbyt wysokiej temperatury)
  • uszkodzeń powstałych w skutek  zignorowania drobnych usterek i zaniedbania przez użytkownika (jeśli po wystąpieniu usterki futerał był nadal eksploatowany)
  • naturalnego zużycia

Użytkownik zobowiązany jest do należytej dbałości o futerał, stałego kontrolowania jego stanu i użytkowania go zgodnie z rozsądkiem. W przypadku wystąpienia w futerałach jakichkolwiek wad czy usterek, użytkownik powinien zaprzestać używania go i zwrócić się o naprawę gwarancyjną bądź dokonać naprawy pozagwarancyjnej. Szczególnie nie należy użytkować futerału z uszkodzeniami, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia znajdującego się wewnątrz cennego instrumentu.

Odpowiedzialność firmy ARTONUS względem nabywcy ogranicza się wyłącznie do naprawy futerału, którego wady zostały ujawnione w przeciągu 24 miesięcy od daty zakupu, a w przypadku braku możliwości naprawy do bezpłatnej wymiany produktu na wolny od wad. Reklamacje mogą być zgłaszane zarówno do dystrybutora jak i bezpośrednio do firmy ARTONUS za pomocą e-mail.

Wszelką odpowiedzialność za stan instrumentu transportowanego i przechowywanego w futerale marki ARTONUS ponosi jego właściciel lub użytkownik bez względu na charakter uszkodzenia. Dbałość o właściwy stan futerału ustrzeże przed niepożądanymi zdarzeniami, jak również znacznie wydłuży jego żywotność i dostarczy użytkownikowi wiele satysfakcji.

Gwarancja ważna jest tylko i wyłącznie razem z dowodem zakupu.

Bardzo cenimy sobie wszelkie opinie o naszych produktach, zwłaszcza te negatywne. Wszystkim klientom, którzy podzielą się z nami swoimi uwagami dotyczącymi jakości i funkcjonalności naszych produktów, a także pomysłami na ich stałe udoskonalanie będziemy bardzo wdzięczni. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą e-mail.

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów.

  
  
  
futerał
PL 57-300 KŁODZKO, Stary Wielisław 32a tel./fax: +48 74 868 25 93 e-mail: artonus@artonus.com
tel./fax: +48 74 868 25 93 e-mail: artonus@artonus.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego