gwarancja na futerały - ARTONUS - profesjonalne zabezpieczenie instrumentów muzycznych

Przejdź do treści

gwarancja na futerały

ZAKUPY
  
  
  
futerał
GWARANCJA

Każdy nasz produkt podlega ścisłej kontroli jakościowej. Firma „ARTONUS” gwarantuje prawidłowe działanie futerałów na instrumenty muzyczne oraz właściwe spełnianie ich funkcji. Futerały staramy się projektować tak, aby wyeliminować w czasie ich użytkowania powstawanie usterek i wydłużyć ich żywotność. Jednakże w przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad wynikających ze złej jakości surowców, błędów technologicznych lub produkcyjnych, naprawiamy je bezpłatnie.

Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji i używania niezgodnie z przeznaczeniem
  • uszkodzeń powstałych w skutek nadmiernych działań mechanicznych (uderzeń, rozdarć, przetarć, zgnieceń itp.)
  • uszkodzeń powstałych w skutek działań czynników chemicznych (rozpuszczalników, środków żrących itp.)
  • uszkodzeń spowodowanych żywiołami i zdarzeniami losowymi
  • uszkodzeń powstałych w skutek  modernizacji i ingerencji klienta w konstrukcję futerału
  • uszkodzeń powstałych w skutek  niewłaściwego przechowywania (zawilgocenia, zbyt wysokiej temperatury)
  • uszkodzeń powstałych w skutek  zignorowania drobnych usterek i zaniedbania przez użytkownika (jeśli po wystąpieniu usterki futerał był nadal eksploatowany)
  • naturalnego zużycia

Użytkownik zobowiązany jest do należytej dbałości o futerał, stałego kontrolowania jego stanu i użytkowania go zgodnie z rozsądkiem. W przypadku wystąpienia w futerałach jakichkolwiek wad czy usterek, użytkownik powinien zaprzestać używania go i zwrócić się o naprawę gwarancyjną bądź dokonać naprawy pozagwarancyjnej. Szczególnie nie należy użytkować futerału z uszkodzeniami, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia znajdującego się wewnątrz cennego instrumentu.

Odpowiedzialność firmy ARTONUS względem nabywcy ogranicza się wyłącznie do naprawy futerału, którego wady zostały ujawnione w przeciągu 24 miesięcy od daty zakupu, a w przypadku braku możliwości naprawy do bezpłatnej wymiany produktu na wolny od wad. Reklamacje mogą być zgłaszane zarówno do dystrybutora jak i bezpośrednio do firmy ARTONUS za pomocą e-mail.

Wszelką odpowiedzialność za stan instrumentu transportowanego i przechowywanego w futerale marki ARTONUS ponosi jego właściciel lub użytkownik bez względu na charakter uszkodzenia. Dbałość o właściwy stan futerału ustrzeże przed niepożądanymi zdarzeniami, jak również znacznie wydłuży jego żywotność i dostarczy użytkownikowi wiele satysfakcji.

Gwarancja ważna jest tylko i wyłącznie razem z dowodem zakupu.

Bardzo cenimy sobie wszelkie opinie o naszych produktach, zwłaszcza te negatywne. Wszystkim klientom, którzy podzielą się z nami swoimi uwagami dotyczącymi jakości i funkcjonalności naszych produktów, a także pomysłami na ich stałe udoskonalanie będziemy bardzo wdzięczni. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą e-mail.

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów.
PL 57-300 KŁODZKO, Stary Wielisław 32a tel./fax: +48 74 868 25 93 e-mail: artonus@artonus.com
tel./fax: +48 74 868 25 93 e-mail: artonus@artonus.com
Wróć do spisu treści